Sohaib Alhajhussein

Sohaib Alhajhussein is with Saudi Aramco's Environmental Protection Department (Dhahran, Saudi Arabia).